Verlagen en voorkomen van ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim kunnen flink oplopen. Als werkgever bent u verplicht het loon door te betalen. Gemiddeld liggen de kosten twee keer zo hoog want daarnaast krijgt u ook te maken met indirecte kosten, zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van uw zieke medewerker. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op ziekteverzuim. Door een goede verzuimbegeleiding kunnen zieke medewerkers snel re-integreren en keren zo sneller terug op het werk. En investeren in goede preventie kan zelfs voorkomen dat werknemers ziek worden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Onderdeel van dit beleid is het verzuimprotocol.

2. Herken risico’s en neem maatregelen

Het is belangrijk dat de werkvloer een veilige plek is, want helaas gebeuren er nog steeds onnodig ongelukken. Dit leidt in een aantal ernstige gevallen tot langdurig verzuim. De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een handig hulpmiddel om de risico's binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Zorg dus voor een veilige werkplek en dat iedereen de veiligheidsvoorschriften kent. Dit vermindert het risico op ongelukken.

Andere manieren om risico’s in beeld te brengen zijn bijvoorbeeld: een werkplekonderzoek of een medische gezondheidscheck. Denk zelf ook logisch na over wat gevaarlijke situaties kunnen zijn, door rond te kijken op de werkvloer. Of bespreek tijdens een werkoverleg eens wat uw medewerkers als risico's ervaren.

3. Ga in gesprek over een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl begint met gezond gedrag. Moedig uw medewerkers aan wat vaker de trap te nemen in plaats van de lift en om tijdens de lunchpauze buiten een rondje te gaan lopen. Demotiveer ongezond gedrag zoals roken of ongezonde voeding. Zorg voor een gezond alternatief, bijvoorbeeld vers fruit op het werk als snack. Hierin kunt u zelf al het goede voorbeeld geven. Een gezonde leefstijl voorkomt verzuim en vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Iedereen heeft een andere kijk op gezondheid. Vraag uw medewerkers eens wat gezondheid voor ze betekent en wat u zou kunnen bijdragen. Samen kunt u kiezen voor een gezamenlijk doel: stoppen met roken, of meer beweging tijdens het werk bijvoorbeeld. Geef uw medewerkers hier een actieve rol in, zo blijven ze betrokken.

4. Zorg voor een gezond werkklimaat

Te veel werk, te veel uren, hoge werkdruk en spanningen onderling. Dit draagt allemaal niet bij tot een gezond werkklimaat en heeft een zeer negatieve invloed op het werkgeluk en de vitaliteit van uw medewerkers. Gelukkig kunt u het werkklimaat op een positieve manier sturen door uw waardering uit te spreken voor het werk wat uw medewerkers doen, de sfeer te verbeteren en te zorgen voor een gezonde werkdruk. Dit betaalt zich altijd terug. Vitale en gelukkige medewerkers zijn namelijk productiever. En niet onbelangrijk: het houdt het verzuim laag.

Daarnaast is een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Geef uw medewerkers de ruimte om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers tevreden aan het werk zijn.

Plezier in het werk is misschien nog welk het belangrijkste. Geef uw medewerkers de kans om zich te ontwikkelen in hun functie of binnen het bedrijf. Als uw medewerker niet het gevoel heeft dat hij of zij kan doorgroeien, kan dat voor frustratie zorgen. Dit kan tot verzuim leiden. In de regel is een tevreden medewerker een vitale medewerker. Maak werkplezier daarom bespreekbaar. Tijdens een functioneringsgesprek of zomaar, als u ziet dat uw medewerker niet lekker in zijn vel zit. Geef in het gesprek aan wat u opvalt en laat uw medewerker zijn of haar verhaal doen. Dit helpt om samen tot een oplossing te komen en voorkomt onnodig verzuim.

5. Wees betrokken bij uw medewerkers

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op het werk. Dit gaat verder dan het werk zelf, hoe het met een medewerker thuis gaat heeft namelijk ook effect op het werk. Als er privéproblemen zijn, zoals een scheiding, het verlies van een familielid of schulden, dan heeft dat grote gevolgen voor de gezondheid van een medewerker. Dit kunt u helaas niet oplossen, maar u kunt er wel zijn voor uw medewerker. Het helpt al enorm als uw medewerker zich gezien en gehoord voelt. Maak de situatie bespreekbaar en stel voor om samen een oplossing te zoeken die verzuim kan voorkomen.

Soms is verzuim al vroeg te herkennen. Wat hierbij helpt is een goede relatie met uw medewerkers. In sommige bedrijven wordt vooral gesproken over het werk zelf: over productie en prestaties. De meeste medewerkers vinden het juist prettig als een werkgever interesse toont en vraagt hoe het met hem of haar gaat. Sommige werkgevers vinden het lastig om in gesprek te gaan omdat dit al snel de privésfeer raakt. Maar een klein praatje kan al wonderen doen.

Enkele simpele vragen die u kunt stellen zijn:

  • Hoe gaat het met je?
  • Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s?
  • Hoe gaat het thuis?

Door met uw medewerkers in gesprek te gaan over werkplezier krijgt u een duidelijk beeld en dit helpt u om gericht actie te ondernemen. Op deze manier kunt u al verzuim voorkomen.

Terug naar overzicht Verzuim verlagen en voorkomen
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: