Verlagen en voorkomen van ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim kunnen flink oplopen. Als werkgever bent u verplicht het loon door te betalen. Gemiddeld liggen de kosten twee keer zo hoog want daarnaast krijgt u ook te maken met indirecte kosten, zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van uw zieke medewerker. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op ziekteverzuim. Door een goede verzuimbegeleiding kunnen zieke medewerkers snel re-integreren en keren zo sneller terug op het werk. En investeren in goede preventie kan zelfs voorkomen dat werknemers ziek worden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Onderdeel van dit beleid is het verzuimprotocol.

Bij Sazas hebben wij het verzuimprotocol vormgegeven in een handig verzuimboekje en dit geïntroduceerd bij de medewerkers met een officiële uitreiking ervan.

2. Herken signalen van verzuim en handel ernaar

Verschillende signalen kunnen wijzen op toekomstig verzuim. Denk dan aan verminderde productiviteit, vergeetachtigheid en vermoeidheid. Als deze signalen niet snel worden herkend en ernaar wordt gehandeld, dan kan het uiteindelijk leiden tot een burn-out en/of verzuim. Neem de signalen dus serieus en bied tijdig de nodige informatie en hulp.

3. Zorg voor een veilige en gezonde werkvloer

Het is belangrijk dat de werkvloer een veilige plek is, want helaas gebeuren er nog steeds onnodig ongelukken. Dit leidt in een aantal ernstige gevallen tot langdurig verzuim. De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een handig hulpmiddel om de risico's binnen uw bedrijf in kaart te brengen.
De kantoortuin werkt voor de één wel, maar voor de ander niet. Maar er zijn factoren die per definitie goed werken voor uw medewerkers. Denk dan aan voldoende frisse lucht en een goede ergonomische werkhouding. Werken uw medewerkers in een kantoor? Uit onderzoek blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim. Zorg dus voor een veilige werkplek en dat iedereen de veiligheidsvoorschriften kent. Dit vermindert het risico op ongelukken en/of verzuim.
Andere manieren om risico’s in beeld te brengen zijn bijvoorbeeld: een werkplekonderzoek of een medische gezondheidscheck. Denk zelf ook logisch na over wat gevaarlijke situaties kunnen zijn, door rond te kijken op de werkvloer. Of bespreek tijdens een werkoverleg eens wat uw medewerkers als risico's ervaren.

4. Zorg voor een open bedrijfscultuur

Een open bedrijfscultuur is een omgeving waarin uw medewerkers zich vrij voelen om hun zakelijke mening te geven en/of persoonlijke gevoelens te delen. Wanneer uw medewerkers zichzelf kunnen zijn, zullen ze eerder aan de bel trekken bij een te hoge werkdruk, lastige privéomstandigheden of andere problemen. Onze klant BTL heeft zich actief ingezet voor een open bedrijfscultuur en ziet daardoor het werkplezier onder de medewerkers toenemen.

5. Stimuleer een gezonde leefstijl

Door gezond te leven zitten uw medewerkers beter in hun vel: fysiek én mentaal. U kunt dit stimuleren door voor een gezonde lunch te zorgen of de kantine te voorzien van een fruitmand. Moedig uw medewerkers aan om op de fiets naar werk te komen als de afstand het toelaat en geef bijvoorbeeld korting op een sportschool in de buurt.
Stimuleer uw medewerkers om wat vaker de trap te nemen in plaats van de lift en om tijdens de lunchpauze buiten een rondje te gaan lopen. Demotiveer ongezond gedrag zoals roken of ongezonde voeding. Een gezonde leefstijl voorkomt verzuim en vermindert de kans op hart- en vaatziekten.
Vraag uw medewerkers eens wat gezondheid voor ze betekent en wat u zou kunnen bijdragen. Samen kunt u kiezen voor een gezamenlijk doel: stoppen met roken, of meer beweging tijdens het werk bijvoorbeeld. Geef uw medewerkers hier een actieve rol in, zo blijven ze betrokken.

6. Laat uw waardering blijken

In de praktijk blijkt het vaak makkelijk om te noemen wat er niet goed gaat en minder makkelijk om complimenten te geven. Dit is jammer, want noemen wat er wél goed gaat bevordert de productiviteit minstens zoveel als de negatieve feedback. Maar waardering laten blijken kan ook in de vorm van een welgemeend bedankje of een kleine verrassing. Op die manier geeft u het goede voorbeeld voor uw medewerkers om hetzelfde naar elkaar te doen. Het verbetert de sfeer en zorgt voor een gezonde werkdruk.  Ook kost het u niets. 
Plezier in het werk is misschien nog welk het belangrijkste. Geef uw medewerkers de kans om zich te ontwikkelen in hun functie of binnen het bedrijf. Als uw medewerker niet het gevoel heeft dat hij of zij kan doorgroeien, kan dat voor frustratie zorgen. Dit kan tot verzuim leiden.
In de regel is een tevreden medewerker een vitale medewerker. Maak werkplezier daarom bespreekbaar. Tijdens een functioneringsgesprek of zomaar, als u ziet dat uw medewerker niet lekker in zijn vel zit. Geef in het gesprek aan wat u opvalt en laat uw medewerker zijn of haar verhaal doen. Dit helpt om samen tot een oplossing te komen en voorkomt onnodig verzuim.

7. Wees betrokken bij uw medewerkers

Soms is verzuim al vroeg te herkennen. Wat hierbij helpt is een goede relatie met uw medewerkers. In sommige bedrijven wordt vooral gesproken over het werk zelf: over productie en prestaties. De meeste medewerkers vinden het juist prettig als een werkgever interesse toont en vraagt hoe het met hem of haar gaat. Sommige werkgevers vinden het lastig om in gesprek te gaan omdat dit al snel de privésfeer raakt. Maar een klein praatje kan al wonderen doen.
Zit uw medewerker lekker in zijn/haar vel? Durf in gesprek te gaan over hun vitaliteit. Halen ze voldoening uit hun baan en heeft hij/zij nog bepaalde doelen voor ogen om naartoe te werken?

Enkele simpele vragen die u kunt stellen zijn:
  • Hoe gaat het met je?
  • Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s?
  • Hoe gaat het thuis?
Medewerkers die uitdaging hebben in hun werk en het nut van hun werk inzien, zijn gemotiveerder en productiever. Door met uw medewerkers in gesprek te gaan over werkplezier krijgt u een duidelijk beeld en dit helpt u om gericht actie te ondernemen.

Natuurlijk is verzuim nooit helemaal te voorkomen en zijn er nog meer manieren om het verzuim binnen uw bedrijf terug te dringen. Toch kunt u met deze tips al een heel eind komen. Maar vergeet niet dat iedere medewerker anders is: de één heeft meer behoefte aan persoonlijke gesprekken, terwijl de ander vooral ontspanning en een goede werk-privébalans nodig heeft.

8. Zorg voor ontspanning en de nodige pauzes

Uw medewerkers brengen erg veel tijd met elkaar door. Soms meer dan met hun eigen vrienden. Investeer dan ook in de nodige ontspanning en pauzemomenten. Wanneer ze elkaar ook op zulke momenten beter leren kennen, bevordert dit de productiviteit en het werkplezier. Deze teambuilding kan variëren van een uitgebreid bedrijfsuitje tot een simpele vrijdagmiddagborrel.

9. Houd rekening met de werk-privébalans van uw medewerkers


Er is niets zo belangrijk als de nodige ontspanning buiten werktijd. Dit zijn de momenten waarop uw medewerkers weer opladen om vervolgens weer op volle kracht aan het werk te kunnen binnen uw bedrijf. Werk en privé zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als er privé iets speelt bij uw medewerkers wat energie kost, bijvoorbeeld mantelzorg, schulden of relatieproblemen, dan kan dat effect hebben op de productiviteit op de werkvloer. En andersom kunnen problemen op de werkvloer, zoals onenigheid met een collega, het privéleven beïnvloeden. En achter iedere medewerker schuilt een andere privéwereld. Houd hier zoveel mogelijk rekening mee.

Terug naar overzicht Verzuim verlagen en voorkomen
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: