Verlagen en voorkomen van ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim kunnen flink oplopen. Als werkgever bent u verplicht het loon door te betalen. Gemiddeld liggen de kosten twee keer zo hoog want daarnaast krijgt u ook te maken met indirecte kosten, zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van uw zieke medewerker. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op ziekteverzuim. Door een goede verzuimbegeleiding kunnen zieke medewerkers snel re-integreren en keren zo sneller terug op het werk. En investeren in goede preventie kan zelfs voorkomen dat werknemers ziek worden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Download gratis een voorbeeld.

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. In het verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Wij hebben voor u een voorbeeld verzuimprotocol opgesteld, zodat u gemakkelijk zelf een verzuimprotocol voor uw bedrijf kunt opstellen. U kunt deze gratis downloaden op deze pagina.

Bij Sazas hebben wij het verzuimprotocol vormgegeven in een handig verzuimboekje en dit geïntroduceerd bij de medewerkers met een officiële uitreiking ervan.

2. Herken signalen van verzuim en handel ernaar

Verschillende signalen kunnen wijzen op toekomstig verzuim. Denk aan verminderde productiviteit en vergeetachtigheid en vermoeidheid bij medewerkers. Als deze signalen niet worden opgepakt kunnen deze leiden tot vormen van verzuim, zoals een burn-out. Neem de signalen van verzuim dus serieus en bied tijdig de nodige informatie en hulp.

3. Zorg voor een veilige en gezonde werkvloer

Het is belangrijk dat de werkplek veilig is. Ongelukken kunnen tot ernstige gevallen van langdurig verzuim leiden. Er zijn factoren die voor iedere medewerker sowieso goed werken, zoals voldoende frisse lucht en een goede ergonomische werkhouding. En werken uw medewerkers in een kantoor? Uit onderzoek blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim. Maar een kantoortuin werkt voor de één wel, voor de ander niet. Onze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een handig hulpmiddel om risico's op ongelukken in kaart te brengen. Ook werkplekonderzoeken of medische gezondheidschecks laten zien wat wel en niet kan werken. Of bespreek tijdens een werkoverleg eens wat uw medewerkers zelf als risico's ervaren.

4. Zorg voor een open bedrijfscultuur

In een open bedrijfscultuur geven voelen medewerkers zich vrij om hun zakelijke mening te geven en/of persoonlijke gevoelens te delen. Als uw medewerkers zichzelf kunnen zijn, zullen zij eerder aan de bel trekken bij een te hoge werkdruk, lastige privéomstandigheden of andere problemen. Onze klant BTL zet zich bijvoorbeeld actief in voor een open bedrijfscultuur en ziet daardoor het werkplezier onder de medewerkers toenemen.

5. Stimuleer een gezonde leefstijl

Door gezond te leven zitten uw medewerkers beter in hun vel: fysiek én mentaal. U kunt dit stimuleren door voor een gezonde lunch te zorgen of de kantine te voorzien van een fruitmand. Moedig uw medewerkers aan om op de fiets naar werk te komen, bied korting voor sportactiviteiten en neem de trap, in plaats van de lift. Maak een wandeling tijdens de lunchpauze; een gezonde leefstijl voorkomt verzuim en vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Vraag uw medewerkers wat 'gezondheid' voor hen betekent en wat u kan bijdragen. Kies samen voor gezonde doelen: meer bewegen tijdens het werk, een paar kilo's afvallen of minder roken. Twee kleine stapjes maken samen een grote stap.

6. Laat uw waardering blijken

In de praktijk blijkt het vaak makkelijk om te noemen wat niet goed gaat, en minder makkelijk wat wel goed gaat. Jammer, want een complimentje bevordert de productiviteit minstens evenveel als negatieve feedback. Met een welgemeend bedankje of kleine verrassing kunt u het goede voorbeeld voor uw medewerkers geven. U verbetert de sfeer en zorgt voor een gezonde werkdruk. Dat kost niets. Geef uw medewerkers de kans om zich te ontwikkelen in hun functie of het bedrijf. Als uw medewerker niet het idee heeft dat hij of zij kan doorgroeien, kan dat voor frustratie zorgen en tot verzuim leiden. In de regel is een tevreden medewerker een vitale medewerker. Maak werkplezier daarom bespreekbaar. Tijdens een functioneringsgesprek of zomaar, als u ziet dat uw medewerker niet lekker in zijn vel zit. Geef aan wat u opvalt en laat uw medewerker zijn of haar verhaal doen. Dit helpt om samen tot een oplossing te komen en voorkomt onnodig verzuim.

7. Wees betrokken bij uw medewerkers

Soms is verzuim vroeg te herkennen. Wat hierbij helpt is een goede relatie met uw medewerkers. In veel bedrijven wordt vooral gesproken over het werk zelf. Maar medewerkers vinden het ook prettig als een werkgever interesse toont in persoonlijke omstandigheden. Dat kan weliswaar de privésfeer raken, maar een klein praatje kan al wonderen doen. Haalt uw medewerker voldoening uit het werk? Hoe wordt de samenwerking ervaren? Hoe gaat het thuis? Door in gesprek te blijven over werkplezier krijgt u zicht en grip, zodat u tijdig en gericht actie kunt ondernemen om uw medewerker te ondersteunen als dat nodig is.

Natuurlijk is verzuim nooit helemaal te voorkomen, maar er zijn altijd manieren om het gemiddeld ziekteverzuim verder te verlagen. 

8. Zorg voor ontspanning en de nodige pauzes

Uw medewerkers brengen erg veel tijd met elkaar door. Soms meer dan met hun eigen vrienden. Investeer dan ook in de noodzakelijke ontspanning en pauzemomenten. Als zij elkaar ook op zulke momenten beter leren kennen, bevordert dit de productiviteit en het werkplezier. Teambuilding, wat kan variëren van een uitgebreid bedrijfsuitje tot een eenvoudige, maar gezellige vrijdagmiddagborrel.

9. Houd rekening met de werk-privébalans van uw medewerkers


Niets is zo belangrijk als ontspanning buiten werktijd. Dit zijn de momenten waarop uw medewerkers opladen om weer op volle kracht aan het werk te kunnen. Werk en privé zijn vrijwel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als er privé iets speelt bij uw medewerkers wat energie kost, bijvoorbeeld mantelzorg, schulden of relatieproblemen, dan kan dat effect hebben op de productiviteit. Andersom geldt ook: problemen op de werkvloer kunnen het privéleven beïnvloeden. En achter iedere medewerker schuilt een andere privéwereld. Houd hier zoveel mogelijk rekening mee.

Verlaag en voorkom verzuim met de dienstverlening van Sazas

Het verlagen en voorkomen van verzuim is een vast onderdeel van de dienstverlening van Sazas wanneer u klant van ons bent. Dit krijgt u standaard bij onze complete verzuimoplossing. Wilt u weten welke verzuimoplossingen wij bieden? Bekijk het overzicht van onze verzuimverzekeringen en bereken direct de premie van de verzekering van uw voorkeur.

Verzuimverzekeringen

◄ Terug naar overzicht voorkomen van verzuim


Ook interessant voor u:

 • Loondoorbetaling Bij Ziekte

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Op deze pagina leest u alles over de loondoorbetaling (het salaris) bij ziekte. U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Lees verder over loondoorbetaling bij ziekte.
  Kennisbank
 • Goed-werkgeverschap

  Wat is goed werkgeverschap?

  U hoort de term misschien vaker: goed werkgeverschap. Dit wordt gezien als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van personeel. Maar wat maakt u nou een goed werkgever?
  Kennisbank