5 tips om ziekteverzuim te voorkomen

De kosten van ziekteverzuim kunnen in de papieren lopen. Als werkgever bent u verplicht het loon door te betalen bij ziekte. De kosten bij ziekteverzuim liggen gemiddeld twee keer zo hoog. Dat heeft ook te maken met indirecte kosten zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van de zieke werknemer. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op ziekteverzuim. Alfred Noort, accountmanager bij Sazas, geeft tips voor het omlaag brengen van ziekteverzuim.
Ziekteverzuim-voorkomen-tips-Alfred-Noort.jpg

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. Een onderdeel hiervan is het verzuimprotocol. Daarin legt u de spelregels bij ziekte vast. U regelt hierin hoe het ziekmelden is geregeld en het contact met de arbodienst. Het verzuimprotocol besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Daarnaast is het ook belangrijk af te spreken wat de aanpak is bij verzuim. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden andere werkzaamheden binnen het bedrijf te verrichten? Hoe gaat u om met re-integratie? En wat doet u om het verzuim te beïnvloeden?

Hoe komt u tot een verzuimprotocol? Lees in onze kennisbank hoe u in 12 stappen een verzuimprotocol opstelt.

2. Praat met uw medewerkers

Soms is het mogelijk ziekteverzuim vroegtijdig te herkennen. Een goede relatie met uw medewerkers helpt hierbij. In sommige bedrijven wordt vooral gesproken over het werk zelf: over de productie en de prestaties. Ik spreek regelmatig werkgevers die aangeven het lastig te vinden in gesprek te gaan over verzuim, omdat dit al snel de privésfeer raakt. Toch vinden de meeste medewerkers het juist prettig als een werkgever interesse toont en vraagt hoe het met hem of haar gaat.

Enkele vragen die u kunt stellen zijn:

  • Hoe gaat het met je?
  • Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s?
  • Hoe gaat het thuis?

3. Leer signalen te herkennen

In een aantal gevallen kunt u vroegtijdig al opmerken dat een medewerker mogelijk gaat uitvallen. Dat kunt u opmaken uit gesprekken of reacties van deze medewerker. Het kan ook zijn dat deze medewerker zich ineens anders gaat gedragen. Misschien ziet iemand er vermoeid uit, reageert iemand snibbig, is stil of teruggetrokken, geeft aan last te hebben van zijn rug of is minder geconcentreerd. Neem iemand apart, ga samen zitten en ga hierover in gesprek. Laat de ander vooral vertellen en denk samen na over een oplossing die niet tot verzuim hoeft te leiden.

► Lees hoe u signaleert en aankomend ziekteverzuim herkent.

4. Een veilige werkplek voorkomt ongelukken

Het is belangrijk dat de werkvloer een veilige plek is. Regelmatig gebeuren er ongelukken op de werkvloer. Dat leidt in een aantal gevallen tot langdurig verzuim. Veiligheid staat voorop dus. Daar kunt u zelf in bijdragen. Zorg voor een veilige werkplek en zorg dat iedereen de veiligheidsvoorschriften kent. Dat vermindert het risico op ongelukken.

5. Prettig werken voorkomt verzuim

Een medewerker is een groot deel van de tijd op het werk. De andere tijd brengt hij of zij natuurlijk thuis door. Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk. Geef uw medewerkers ook de ruimte werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Dat zorgt ervoor dat een medewerker meer tevreden aan het werk is. Ook het plezier in het werk zelf is van essentieel belang. Stel dit onderwerp aan de orde in gesprekken met uw medewerkers. Geef medewerkers ook de kans zich te ontplooien binnen hun functie of binnen het bedrijf. Als een medewerker zich niet kan ontplooien, kan een medewerker gefrustreerd raken. Dat kan een risico zijn voor ziekteverzuim. Een tevreden medewerker is in de regel een gezondere medewerker.

Ook interessant

Een goede aanpak van verzuim begint met een goede verzuimverzekering. Kijk hier voor ons aanbod.

Gepubliceerd op 11 februari 2016