Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd. De overheid heeft de wet ingevoerd om het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan terug te dringen. De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag te beginnen met actieve begeleiding van de medewerker. Het doel is om de medewerker sneller terug te laten keren naar het werk.
Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Verplichtingen werkgever

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. Als een medewerker arbeidsongeschikt is en onder contract staat bij een werkgever, is de werkgever verplicht acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit geldt voor een periode van twee jaar, of tot het arbeidscontract afloopt.

Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor de uitvoering én bewaking van de re-integratie. Na twee jaar ziekte bekijkt UWV of u voldaan heeft aan de stappen van de Wet verbetering poortwachter. Als dit naar de mening van UWV onvoldoende is ingevuld, kan UWV een maatregel opleggen waardoor u maximaal het hele derde jaar van ziekte ook nog het loon moet doorbetalen.

De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door u in samenwerking uw medewerker moeten worden uitgevoerd. Van uw medewerker wordt een actieve houding verwacht om sneller terug te keren naar het werk.

Uiteraard moet u als werkgever kunnen vertrouwen op de arbodienst. Maar als u het verschil wilt maken, kunt u op de beslissende momenten bij ziekte, zelf de regie nemen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, er komt nogal wat op u af als uw medewerker ziek is. Zowel in de aanpak als begeleiding.


Stappen Wet verbetering poortwachter

Welke stappen zijn er nu belangrijk bij verzuim? Een paar belangrijke stappen worden uitgelegd via de animatie hieronder over de Wet verbetering poortwachter, gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:


◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter