Overzicht acties en stappen
Wet verbetering poortwachter

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. In de Wet verbetering poortwachter staan de stappen die u hiervoor moet volgen. Wat u moet doen en wanneer leest u hieronder. In deze 'stappen Wet verbetering poortwachter' staat waaraan u zich dient te houden.

Dag 1 - Ziekmelden

Uw medewerker meldt zich bij u ziek. Bent u verzekerd bij Sazas, dan meldt u dit binnen 24 uur aan Sazas via MijnSazas. Maakt u gebruik van arbopakket Compleet? Dan ontvangen u en uw medewerker na twee werkdagen een mail over de aanpak van het verzuim. Als het ernaar uitziet dat het verzuim langer dan zes weken gaat duren, wordt uw medewerker uitgenodigd voor een werkhervattingsgesprek met uw (praktijkondersteuner) bedrijfsarts.

Week 6 - Probleemanalyse

Als uw medewerker nog steeds ziek is, moet een probleemanalyse worden gemaakt. De bedrijfsarts stelt deze op.

Week 6, 12, 18 etc.

UWV stelt geen nadrukkelijke eisen aan de periode tussen voortgangsgesprekken met de bedrijfsarts of consulent. Echter, als er een aantal maanden geen gesprek is gevoerd, vraagt UWV om een verklaring waarom er niet regelmatig een voortgangsgesprek is gevoerd. Ons advies is om iedere zes weken een evaluatie uit te voeren over de voortgang, waarbij regelmatig iemand met een arbeidsdeskundige achtergrond meekijkt naar het dossier (zogenaamde arbeidsdeskundige screening). Op die manier werkt u ook het re-integratiedossier bij, het is belangrijk om dit goed op orde te hebben, UWV kan deze dossiers controleren en u loopt het risico op een boete als dat niet het geval is.

Dit is ook van belang voor u als werkgever om de regie te houden en zo uw schadelast te beperken. Als u de verzuimbegeleiding heeft geregeld via Sazas, dan voert de bedrijfsarts of consulent gemiddeld iedere zes weken een voortgangsgesprek. Een hele zorg minder.

Week 8 - Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste week van het verzuim maakt u samen met uw medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie. Dit gebeurt op basis van een probleemanalyse en het re-integratieadvies van de arbodienst. Vanaf dit moment bent u verplicht een re-integratiedossier bij te houden.

Bent u niet verzekerd bij Sazas? Dan kunt u een plan van aanpak downloaden bij UWV. Dit moet u nog wel zelf invullen.

Week 42 - Aanmelden bij UWV

Sazas meldt uw zieke medewerker aan bij UWV. UWV registreert de ziekmelding, maar doet er voorlopig nog niets mee.

Week 46 t/m 52 - Opstellen eerstejaarsevaluatie

Tussen de 46e en 52e week van het verzuim bespreekt u de arbeidsongeschiktheid met uw medewerker. Deze evaluatie legt u vast en u bepaalt doelen voor het tweede ziektejaar. Ook in het tweede ziektejaar gaat de verzuimbegeleiding door en wordt er iedere zes weken een voortgangsgesprek gevoerd met uw zieke medewerker.

Week 88 t/m 93 - Aanvraag WIA

In week 87 stuurt UWV aan uw medewerker een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. In voorbereiding op deze aanvraag voert de bedrijfsarts een medisch onderzoek uit en stelt hij een re-integratieverslag op. Uw zieke medewerker stuurt de WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag, medische gegevens en een eigen verslag naar UWV. U moet ook een oordeel opstellen over de huidige situatie en aan uw medewerker geven. Een template voor een actueel oordeel kunt u downloaden bij UWV. Bent u bij Sazas verzekerd? Dan sturen wij u dit op verzoek toe.

Week 104 - WIA-beoordeling UWV

Voordat de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen, beoordeelt UWV in de weken 93 tot 104 het re-integratieverslag en kan een boete uitdelen als er te weinig is gedaan aan terugkeer naar het werk. Vindt UWV dat u of uw medewerker onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie? Dan heeft UWV de mogelijkheid om u een loonmaatregel van een jaar op te leggen.

Daarnaast gaat de medewerker langs de verzekeringsarts van UWV voor de WIA-beoordeling. De verzekeringsarts bekijkt de medische situatie (de gezondheidsklachten) en de belastbaarheid (de mogelijkheden tot werken). Na de beoordeling bepaalt UWV of uw medewerker een WIA-uitkering krijgt of niet.

Stappen Wet verbetering poortwachter

Welke stappen zijn er nu belangrijk bij verzuim? Een paar belangrijke stappen worden uitgelegd via de animatie hieronder over de Wet verbetering poortwachter, gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 

Wat kan Sazas voor u betekenen?

Waarom zijn de eerste twee verzuimjaren vooral van belang? Omdat in deze jaren de kans het grootst is dat een medewerker weer aan het werk gaat. Daarom staat Sazas vanaf de eerste ziektedag klaar voor uw medewerker. Snel handelen kan een groot verschil maken. Wij begrijpen dat u niet elke dag te maken heeft met verzuim. Als verzuimspecialist zijn we dagelijks bezig met de aanpak van verzuim. Daarom hebben we een handig stappenplan voor u ontwikkeld. In dit stappenplan Wet verbetering poortwachter ziet u precies op welk moment u welke actie moet ondernemen. Ook leest u hier wat wij voor u doen als u bij ons verzekerd bent en de verzuimbegeleiding via ons heeft geregeld. Dit stappenplan kunt u hier downloaden.

Garantie op de Wet poortwachter bij Sazas

Wist u trouwens dat u automatisch Poortwachtergarantie krijgt bij de verzuimoplossing Compleet? Daarmee geven wij een garantie op onze aanpak bij verzuim. Dit betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, dat wij die betalen. Lees meer over onze Poortwachtergarantie.

◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter


Ook interessant voor u:

 • Poortwachtergarantie

  Poortwachter­garantie

  Onze Poortwachtergarantie betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, wij die betalen. Geeft zekerheid en u loopt geen financieel risico.
  verzekering
 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.
  VERZEKERING